Spotkania ONLINE Klubu Książki rozpoczynają się o godz. 20.30

ONLINE-Treffen des Buchklubs beginnen um 20.30 Uhr

 

Link wysyłamy na życzenie / Link wird auf Wunsch zugeschickt.

 

Prosimy zgłaszać się mailowo na adres / Melden Sie sich bitte an: d.cukierda@t-online.de