Spotkania ONLINE Klubu Książki rozpoczynają się o godz. 21.00

ONLINE-Treffen des Buchklubs beginnen um 21.00 Uhr

 

Link wysyłamy na życzenie / Link wird auf Wunsch zugeschickt.

 

Prosimy zgłaszać się mailowo na adres / Melden Sie sich bitte an: d.cukierda@t-online.de